WEBVTT 1 00:00:13.000 --> 00:00:18.000 Op 1 oktober werden voor de eerste keer de Bakery Awards georganiseerd Le 1er octobre les Bakery Awards ont été organisés pour la première fois 2 00:00:18.000 --> 00:00:21.000 De Awards vonden plaats in Kortrijk tijdens de beurs Broodway Les Awards ont eu lieu à Courtrai lors du salon Broodway 3 00:00:21.000 --> 00:00:25.000 Zowel professionelen als studenten zonden hun creaties in Les professionnels comme les étudiants ont entré leurs créations 4 00:00:25.000 --> 00:00:29.000 Om ze vervolgens door een professionele jury te laten beoordelen et un jury professionnel les a jugées. 5 00:00:30.000 --> 00:00:34.000 Het is belangrijk dat bepaalde mensen toch de kans krijgen Il est important que certains gens aient l’opportunité 6 00:00:35.000 --> 00:00:37.000 om zich te uiten naar publiek toe, naar anderen toe de s’exprimer envers le public, envers d’autres personnes, 7 00:00:38.000 --> 00:00:43.000 dat zij uitgedaagd worden om initiatief te nemen qu’ils sont stimulés à prendre des initiatives, 8 00:00:43.000 --> 00:00:48.000 om vindingrijk te zijn, om nieuwe recepten uit te testen à être inventifs, à essayer de nouvelles recettes. 9 00:00:48.000 --> 00:00:50.000 En hoe kan je dat anders dan door deel te nemen aan een wedstrijd? Et comment mieux faire qu’en participant à une compétition? 10 00:00:51.000 --> 00:00:53.000 De jury stond voor een loodzware opgave Le jury avait une lourde tâche 11 00:00:54.000 --> 00:00:56.000 om uit meer dan 30 creaties 3 winnaars te kiezen de choisir 3 gagnants parmi plus de 30 créations: 12 00:00:57.000 --> 00:00:59.000 De winnaars werden gekozen uit de categorieën: Les gagnants ont été choisis dans les catégories suivantes: 13 00:01:00.000 --> 00:01:05.000 beste pistolet, beste nutritionbrood en beste luxebrood meilleur pistolet, meilleur pain nutrition et meilleur pain de luxe. 14 00:01:05.000 --> 00:01:10.000 In de categorie beste pistolet ging de overwinning naar Gabriel Frimout van bakkerij Frimout Gabriel Frimout de la boulangerie Frimout était le gagnant dans la catégorie meilleur pistolet. 15 00:01:11.000 --> 00:01:16.000 Het is een eer voor mijn beroep dat ik dit mag maken C’est une honneur pour ma profession que je peux faire ceci. 16 00:01:16.000 --> 00:01:19.000 Ik werk met pure grondstoffen Je travaille avec des matières premières pures. 17 00:01:20.000 --> 00:01:23.000 niets geforceerd en waar de tijd een belangrijke rol in speelt Rien n’est forcé et le temps joue un rôle important, 18 00:01:24.000 --> 00:01:28.000 Met lange rijstijden en met een poolish dat ik reeds twee dagen geleden heb gemaakt les longs temps de fermentation et un ‘poolish’ préparé deux jours avant 19 00:01:28.000 --> 00:01:32.000 en daardoor krijg je een goede smaak in uw broodproducten résultent en un bon goût dans vos produits de pain 20 00:01:34.000 --> 00:01:39.000 De prijs voor beste nutritionbrood van België ging naar Hans Torfs van de Broodbroeders Le prix pour le meilleur pain nutrition était pour Hans Torfs de Broodbroeders 21 00:01:40.000 --> 00:01:45.000 Ik heb brood met bronwater gemaakt in plaats van met kraantjeswater J’ai fait un pain avec de l’eau de source au lieu d’eau de robinet 22 00:01:45.000 --> 00:01:48.000 omdat je niet altijd weet wat er in kraantjeswater zit vu que on ne sait jamais ce qui se trouve dans l’eau de robinet. 23 00:01:49.000 --> 00:01:53.000 Ik vond ook dat de smaak van de ingrediënten beter naar voor kwam A mon avis, l’eau de source a aussi accentué le goût des autres ingrédients 24 00:01:53.000 --> 00:01:56.000 met bronwater dan met kraantjeswater en comparaison avec l’eau de robinet. 25 00:01:57.000 --> 00:02:01.000 Het beste luxebrood werd gemaakt door Quentin Callier van bakkerij Callier Le meilleur pain de luxe était celui de Quentin Callier de la boulangerie Callier. 26 00:02:02.000 --> 00:02:04.000 In dit geval hebben we een mosterdbrood gebakken En l'encurrence la on a fait un pain a la moutarde 27 00:02:05.000 --> 00:02:08.000 Je moet weten dat mosterd en azijn een verschillende zuurtegraad hebben Il faut savoir que dan la moutarde il ya du vinaigre et un acidité different 28 00:02:08.000 --> 00:02:12.000 dus dat heeft een invloed op het deeg, de hydratatie en ook op de pH donc sa joue sur les pates, sur l'hydratation et sa joue sur le pH aussi 29 00:02:13.000 --> 00:02:17.000 Tot slot mocht ook de beste student een trofee in ontvangst nemen Finalement, le meilleur étudiant a également reçu un trophée. 30 00:02:18.000 --> 00:02:23.000 die eer viel te beurt aan Jorne Lauwers van bakkerij Mens Il échoyait à Jorne Lauwers de la boulangerie Mens