naar top
Menu
Logo Print

Het Belgisch Bakkerspanel inspireert

Artisanale bakkers geven hun mening

Belgisch Bakkerspanel
Jeroen Claessens (links) licht toe: "Bakkers zoals Tim Michielsen (rechts) krijgen als dank voor hun mening na elke bevraging een e-mailnieuwsbrief waarin resultaten uit de bevragingen onder bakkers en consumenten worden vertaald naar nuttige tips voor hun zaak."

Kennis verzamelen en delen kan de artisanale bakkers nu en in de toekomst helpen om hun bedrijven (nog) succesvoller te maken. Vanuit dit oogpunt is samen met bakkers, fabrikanten, leveranciers en media gekeken naar de mogelijkheden voor de lancering van Het Belgisch Bakkerspanel. Vanaf mei 2018 doet Het Belgisch Bakkerspanel elke 4 maanden een bevraging  onder 300 artisanale bakkers in brood en banket. Het is een uniek initiatief in de Belgische markt. Iedereen die actief is in de markt voor brood en banket kan straks over nuttige informatie beschikken om strategie en marktbewerking te bepalen.

De consument verandert

Jeroen Claessens, zaakvoerder Alert Marktonderzoek en initiatiefnemer van Het Belgisch Bakkerspanel: “De markt is op zoek naar inspiratie en toekomstperspectief. De fabrikanten en leveranciers die ik spreek willen de bakkers hier graag bij helpen. Verder zijn veranderende consumentenwensen en verwachtingen die jonge bakkers hebben van moderne bedrijfsvoering redenen om die verandering in gang te zetten. Hier is kennis rechtstreeks uit de markt voor nodig."

Uit gesprekken met bakkers zijn al enkele belangrijke uitdagingen naar voren gekomen:

  • Hoe krijg ik de consument weer naar mijn winkel?
  • Hoe kan ik mij onderscheiden van retail en mijn collega bakkers?
  • Hoe geef ik invulling aan afzet buiten mijn eigen winkel(s)?
  • Hoe kan ik zorgen, dat ik geen "nee" tegen klanten hoef te zeggen, zonder veel derving?
  • Hoe maken we het bakkersvak aantrekkelijker voor jonge mensen?
  • Hoe verandert de bakker van producent in een ondernemer?
  • Hoe ga ik om met opvolging?
  • Hoe zorg ik voor duurzame inzetbaarheid van mijn werknemers?

Uw privacy is gegarandeerd

Jeroen Claessens licht toe: “Bakkers kunnen via onze online en telefonische bevragingen hun mening geven over producten en bedrijfsvoering. Deze gegevens worden vertaald naar marktcijfers, welke worden gepresenteerd in interessante rapportages over de bedrijfstypen en gewesten heen. De antwoorden worden zonder persoons- en bedrijfsgegevens verwerkt, zodat anonimiteit is gegarandeerd."

Naast de enquêtes onder telkens 300 bakkers wordt jaarlijks een bevraging gehouden onder 1.000 consumenten over hun aankoopgedrag over alle kanalen (zowel retail, markt als bakker) heen voor brood en banket en wat zij hierbij belangrijk vinden. Het kijken naar de markt van brood en banket vanuit de zijde van de bakker en de consument gaat zeker interessante inzichten opleveren.

Tips om uw zaak te verbeteren

Bakkers krijgen als dank voor hun mening na elke bevraging een e-mailnieuwsbrief waarin resultaten uit de bevragingen onder bakkers en consumenten worden vertaald naar nuttige tips voor hun zaak. Zo kunnen bakkers denken aan tips om klanten via sociale media naar hun zaak te trekken, hoe de bakker zich kan onderscheiden van andere bakkers en de retail, maar ook hoe zij slimmer kunnen werken, waardoor het werk aantrekkelijker wordt.

Uw medewerking is belangrijk

Jeroen Claessens vraagt om de medewerking van de artisanale bakker: “De inzichten in de markt voor brood en banket zijn alleen mogelijk met de medewerking van de bakkerij aan onze bevragingen. De bakkers die wij hebben gesproken geven aan, dat zij het liefste deelnemen via een online bevraging via e-mail, die zij op een door hun gewenst tijdstip kunnen invullen."

U kunt zich inschrijven voor ons panel via onderstaande link:
http://bit.ly/InschrijfformulierHetBelgischBakkerspanel

Hou uw e-mail in de gaten. U ontvangt van Het Belgisch Bakkerspanel een e-mail met een link naar onze eerste enquête.

Wij zijn u alvast zeer dankbaar voor het delen van uw mening. U krijgt van ons tips voor uw zaak terug. Samen maken we de artisanale bakkerij sterk en toekomstbestendig.

Over de oprichter van Het Belgisch Bakkerspanel:
Alert Marktonderzoek is een onderzoekpartner voor bedrijven in food met meer dan 20 jaar ervaring in marktonderzoek en praktische oplossingen om vragen te beantwoorden. Zowel online als telefonische onderzoekstrajecten onder consumenten en professionals.

Meer info?
Jeroen Claessens
j.claessens@bakkerspanel.be
+32 (0) 484 084322