naar top
Menu
Logo Print
09/05/2019 - MARIE VERHULST

BAKMEESTERS WEST-VLAANDEREN ZET AMBACHTELIJKE BAKKER WEER OP KAART

Nieuwe naam benadrukt kwaliteit en passie van vakmensen

Een verbond van vakmannen die samen werken naar hetzelfde doel: maak kennis met de West-Vlaamse Bakmeesters. De nieuwe naam blaast meteen ook een frisse wind door de vereniging. Via actieve promotiecampagnes willen ze de consument duidelijk maken dat de ambachtelijke bakker niet vergeten mag worden en dat er wel degelijk nog plaats is voor hen naast de supermarkten. Een duidelijke boodschap die Pedro Ameel, ondervoorzitter van de vereniging, u graag vol overtuiging vertelt.

Pedro Ameel

Ondervoorzitter sinds 2011

“Mijn verhaal bij de Bakmeesters West-Vlaanderen is begonnen in 2004. Na lid te zijn, ben ik toen bestuurslid geworden in de economische commissie. Hierin verzorgen we de kostprijsberekening. Dat wordt gepubliceerd in Onze Passie en dient als ondersteuning voor de bakkers. In 2011 ben ik dan ondervoorzitter geworden. Mijn taak bestaat erin om de voorzitter op alle vlakken te ondersteunen, of in dringende situaties te kunnen vervangen. Hij bepaalt min of meer de koers, maar wel in samenspraak met de twee ondervoorzitters en de secretaris. Samen stellen we ook de agendapunten op voor de Raad van Bestuur, die bestaat uit alle voorzitters van alle bakkersbonden.”

Watervalsysteem

“Daarnaast ben ik ook voorzitter van de plaatselijke bakkersbond in Poperinge en regioverantwoordelijke van de Westkust. Als lokale besturen zitten we onder de overkoepelende vereniging Bakkers Vlaanderen. Hiermee hebben we een mooie wisselwerking tussen de besturen en de leden. Als er iets van hogerhand beslist wordt, is het aan de lokale besturen om dat door te geven. Omgekeerd geldt dat ook: als er problemen of voorstellen zijn, wordt dat door de lokale besturen naar bovenaf gecommuniceerd.”

Grootste bakkersvereniging

“Opvallend is dat we met Bakmeesters West-Vlaanderen één derde van de totale leden van Bakkers Vlaanderen beslaan. Dat komt omdat wij een zeer actieve vereniging zijn. Maar we steken ook enorm veel energie in het samenhouden van de vereniging. We proberen het ook niet te zien als een bundeling van concurrenten, maar als een verbond van vakmannen, die samen streven naar hetzelfde doel.”

Naamsverandering

“Vroeger was de naam van de organisatie WEBA, maar aangezien we voortdurend botsten op de verwarring met een meubel­gigant, hebben we besloten om in 2018 voor een naamsverandering te gaan. Bovendien hebben we gekozen voor een naam die voor zichzelf spreekt en meteen duidelijk maakt waarvoor we staan. We hebben dus heel bewust gekozen voor de naam bakmeesters. Hiermee willen we duidelijk maken dat onze leden een voor een gepassioneerde vakmensen zijn, die staan voor ambacht en kwaliteit.”

Ambachtelijke bakker bestaat nog

“We zijn momenteel volop bezig met promotieacties om duidelijk te maken aan de consument dat de ambachtelijke bakker er nog steeds is en niet vergeten mag worden. Met die promotiecampagnes willen we de bakkers weer meer onder de aandacht brengen. Want iets waar niks over verschijnt, sterft een stille dood. We zijn met al onze leden fier op onze stiel en dat moet weer veel meer naar boven komen.“

west-vlaamse bakmeesters

Samen sterk

“Daarnaast is het de bedoeling dat we onze bakkers wakker schudden en duidelijk maken dat we samen veel sterker staan dan dat we niet meer individualistisch mogen nadenken. Als we samen het bakkersberoep weer op de kaart willen zetten en hierover samen communiceren, kunnen we een veel groter publiek bereiken. Die promotiecampagnes voeren we vooral via social media op Facebook en In­stagram. Zo hebben we net onze eerste wedstrijd georganiseerd: een weekendje Parijs.”

Doel

“Het doel van die promotiecampagnes is vooral dat we met de Bakmeesters een duidelijk kwaliteitslabel voor de bakkers, maar vooral voor de consument willen creëren. Het ultieme doel is dat de klant alleen nog maar naar een Bakmeester wil gaan en een blind vertrouwen heeft in zijn vakmanschap en kwaliteit.”

Criteria

“Niet iedereen mag zich een Bakmeester noemen. Hij moet namelijk aan een aantal belangrijke criteria voldoen voor hij zich die titel kan toe-eigenen. Als iemand lid wil worden, moet hij deeg ter plaatse kneden, bakken en verkopen in zijn zaak. Iemand van de plaatselijke bond komt kennismaken en een kijkje nemen om te zien of je al dan niet voldoet aan de criteria. Als je aan alles voldoet, mag de bakker zich een West-Vlaamse Bakmeester noemen.”

Diensten & voordelen

“De leden van de vereniging kunnen een beroep doen op tal van diensten. Zo staan we in voor de kostprijsberekening van de creaties die de bakker verkoopt. Een ander belangrijk luik binnen de organisatie is milieu en hygiëne. Dat omvat alles van wetgeving, houdbaarheid, voedselveiligheid enzovoort. Ook de loononderhandeling voor de personeelsleden valt onder onze verantwoordelijkheid. Samen met de vakbonden zoeken we in Brussel een gulden middenweg.

Naast de wetgeving voor de professionele bakker zijn we ook nauw betrokken bij alles wat met het onderwijs te maken heeft, iets wat zeker niet overbodig is. De wetgeving wil jongeren beschermen, maar een student-bakker kan onmogelijk leren wat het beroep inhoudt als hij maar om 6 uur ‘s morgens mag beginnen.“

Onrealistische wetten

Soms merken we dat de personen die instaan voor het wetgevend kader, helemaal geen voeling hebben met het beroep en de realiteit ervan en regels willen invoeren die echt op niks slaan. Daarom is onze positie als vereniging zo belangrijk. Met hoe meer leden we zijn, hoe meer inspraak we hebben en we de bestaansreden van de bakker kunnen garanderen.”

Groepsaankopen

“Maar de leden kunnen ook heel wat besparen door bijvoorbeeld groepsaankopen die vanuit de vereniging opgezet worden. Zo hebben we in het verleden al overeenkomsten opgemaakt met CCV of met Eneco. We proberen de bakker zo veel mogelijk te ondersteunen, zodat ze er financieel voordeel uit halen.”

Samenwerking met scholen

“Ook met de scholen werken we goed samen. Zo zitten de (bestuurs)leden in besturen van de scholen en andersom. Ik ben zelf ook jurylid voor de eindproeven van het zesde en zevende jaar, niet alleen voor de praktische proeven, maar ook voor het theoretische gedeelte. Ik merk op dat de doorstroming naar het beroep het grootste probleem vormt. Bij de bakkersstiel hoort traditioneel nacht- en weekendwerk, niet veel jonge mensen zien dat de dag van vandaag zitten.“

Evolutie dankzij technieken

”Toch speelt er zich daar nu een soort van evolutie af. Steeds meer bakkers verschuiven een deel van het nachtwerk naar overdag door met lange rijstijden en remrijstechnieken te werken. Die rijstijden, die vroeger als een van de grootste nadelen werden aanzien door de bakkers, worden nu in hun voordeel uitgespeeld. Daarnaast zien we ook een terugkeer van de desembroden, waarbij de arbeid ook overdag gedaan kan worden. Die nieuwe technieken en evoluties worden nu ook op school aangeleerd, waardoor de jonge generatie nu een beter toekomstperspectief krijgt en niet bang hoeft te zijn dat hun sociale leven heel beperkt zal zijn. Dat is een fout die mijn generatie en de generatie ervoor gemaakt hebben. De bakkerij was dag in, dag uit ons leven. Er was geen tijd voor iets anders, inclusief het gezinsleven, dat vaak aan de kant werd geschoven.”

Toekomst

“Het is aan de bakker zelf om na te gaan waar zijn toekomst ligt. Als hij openstaat voor vernieuwing en zijn productiemethode wil aanpassen, dan zullen zijn inspanningen gegarandeerd lonen. Maar dat vergt uiteraard soms de nodige investeringen en tijd. Voor sommige zaken zijn geen extra machines vereist, maar moet je wel bereid zijn om een bijscholing te volgen of je te laten ondersteunen door firma’s, maar dat vergt tijd. Tijd die een bakker niet altijd heeft. Maar je kan als bakker ook geld verdienen als je niet in je atelier staat. Dat wordt soms vergeten.” 

logo