naar top
Menu
Logo Print
13/09/2018 - CHARLOTTE DEPESSEMIER

AMBACHTELIJKE GROOTBAKKERIJ THYSSEN LEGT FOCUS OP ZORG

Innovatie als basis voor constante groei

Met bijna 75 jaar op de teller mag bakkerij Thyssen met kennis van zaken over de sector spreken. “Ook al zijn we intussen een grootbakkerij, toch blijft het respect voor de traditie centraal", weet Eric Thyssen, die recent de scepter van CEO doorgaf aan Benoit De Ryck. “We hebben intussen de focus verlegd naar de zorgsector en blijven de ogen openhouden om waar het kan en moet, te innoveren. Want deze sector heeft nog wel degelijk een mooie toekomst."

eric thyssen

INDUSTRIEEL OP AMBACHTELIJKE LEEST

Bakkerij Thyssen is intussen uitgegroeid tot een semi-industriële bakkerij, maar dan wel gebouwd op de funderingen van een ambachtelijke bakkerij. “De bakkerij werd in 1944 door mijn grootvader opgestart", weet Eric Thyssen. “We begonnen met de recepturen en werkwijzen van de oprichters, maar ikzelf bekijk het bakkersvak door mijn opleiding als elektrotechnisch specialist door andere ogen dan de vorige generatie. Zo mechaniseerde ik waar mogelijk, steeds met het nodige respect voor het product en de kwaliteit."

In de loop van de jaren kende Thyssen een grondige evolutie met in 1993 een verhuizing naar de huidige site. “Tot de belangrijkste investeringen behoren de gebouwen met gietvloeren, snelloopdeuren en airco's, de bakovens met thermische olie, de rotatieovens, de narijskasten, de snij- en verpakkingsmachines, de wasinstallaties, kortom, alles wat van ons bedrijf een moderne bakkerij maakt.

De personeelsbezetting is doorheen de jaren meegegroeid. In 1985 werkte ik nog samen met mijn vader, mijn broer en mijn neef in de productie. Bij elke groeifase behoorde ook een stijging van de personeelsbezetting, intussen goed voor 48 man. Met het jubileum van 75 jaar in 2019 in het vooruitzicht gaat de bakkerij nog verder bijbouwen om de toekomstige groei gezond door te komen. Intussen is groeien in de genen van ons bedrijf verankerd."

FOCUS OP ZORGSECTOR

Bakkerij Thyssen groeide uit tot een belangrijke speler in de zorgsector. “De focus op 'zorgen' zit in het DNA van ons bedrijf", stelt Eric. "De organisatie van ziekenhuizen en zorginstellingen heeft me van kinds af aan altijd gefascineerd. Ik ben afkomstig uit een sterk sociaal geëngageerde familie en ben met die waarden opgegroeid. Ik ben trouwens zelf glutenintolerant, wat voor een extra intrinsieke waarde zorgt."

Persoonlijke link

“De interesse voor de zorgsector is voor mij een weerspiegeling van mijn persoonlijk verhaal. Ik heb graag dat mijn omgeving, en hieronder reken ik ook de werknemers van mijn bedrijf en al met wie ik samenwerk, het goed heeft. Ten slotte schrijven we allemaal samen een verhaal."

De focus op de zorgsector weerspiegelt zich in het aanbod van de bakkerij. “We bieden brood in al zijn vormen, versnijdings- en verpakkingswijzen aan. Dat gaat van niet-gesneden naar verpakt ontkorst brood, bereid zonder lactose, suikerarm, lactose- en glutenvrij gebak dat bovendien ook nog lekker is. Wij bieden brood en gebak op maat van de klant. Hierbij is communicatie voor ons van primordiaal belang. We luisteren nauwgezet naar de mensen op de werkvloer van de zorginstellingen, praten met chefs en overleggen met diëtisten, aankoopverantwoordelijken en directies."

"Innovatie is bij ons geen ijdel woord. Het vormt de basis voor onze constante groei"

BELANG VAN INNOVATIE

De zorgsector heeft specifieke noden, waar Thyssen snel op weet in te spelen. Eric Thyssen: “Innovatie is bij ons geen ijdel woord. Het vormt de basis voor onze constante groei. De vinger aan de pols houden van wat er leeft in de zorgsector, is dan ook heel belangrijk voor ons. Iedereen die in de zorgsector terechtkomt, om welke reden dan ook, verdient een lekkere, gezonde boterham, een smakelijke boterkoek, een heerlijk gebakje. Wij stellen ons tot doel daarvoor te zorgen. We overleggen van nabij met mensen in alle geledingen van de zorgsector en vormen ons zo een beeld van de vernieuwingen die voor de sector een meerwaarde bieden. Bij ons is het dus echt een verhaal van mens tot mens."

Gezondheidsaspect

Het aspect gezondheid is voor de bakkerij erg belangrijk. “Al ons brood wordt gemaakt zonder lactose. Dat is voor iedereen geschikt, en zeker ook smaakvol. Ook ons onderzoek naar een verlaging van het zoutgehalte met dezelfde smaakbeleving kan voor anderen nuttig zijn. Het is de bedoeling om geleidelijk aan tot 25% minder zout met toch geen verlies aan smaak te komen.

Aanbod: 10% Voor diabetici

Ons aanbod voor diabetici en suikerarme producten is momenteel goed voor zo'n 10% van de omzet, en het gluten- en lactosevrije gamma voor ongeveer 1%, maar dat is wel stijgend. Glutenvrij eten is trouwens geen meerwaarde voor wie er geen intolerantie voor heeft. In die producten zitten heel wat ingrediënten die je niet nodig hebt en die voor extra ballast voor de spijsvertering zorgen. Omdat er gluten in zitten, zijn er andere ingrediënten voor de elasticiteit zoals gommen nodig, en dat werkt in op je spijsvertering."

brood

EIWITRIJK BROOD

Uit overleg met de sector ontstond het eiwitrijke brood. “We zijn hier al een vijftal jaar mee bezig. Dit brood kwam tot stand in samenwerking met de Vives Hogeschool, UGent, Universiteit Leuven en het ILVO-onderzoeksinstituut. Ook hier was het uitgangspunt dat het een lekker brood moest worden. Resultaat is dat we nu lekker bruin, wit en volkorenbrood dat terecht de naam eiwitrijk draagt, in ons gamma hebben."

"Hoe dan ook is specialiseren nodig. Of je nu als bakker klein, middelgroot of groot bent, je moet je sterktes in de verf zetten en hierop durven in te zetten"

BAKKERS HEBBEN VISIE NODIG

Om als bakkerij te overleven, is een duidelijke visie nodig, is Eric Thyssen van oordeel. “Het is moeilijk om klein te blijven. Hoe dan ook is specialiseren nodig. Of je nu als bakker klein, middelgroot of groot bent, je moet je sterktes in de verf zetten en hierop durven in te zetten. Kiezen is heel belangrijk: wat doen we wel, wat doen we niet?

Net zoals elke ondernemer moet je als bakker de nodige passie en toewijding voor je vak hebben, anders red je het niet. Die voortdurende inzet is ook bij ons na 74 jaar nog steeds de bepalende factor voor onze groei. Je moet je 'serviceverhaal' steeds van nabij in het oog houden en er nieuwe voeding aan geven, ook al kost het veel energie, tijd en soms geld. Je moet het warm water ook niet willen uitvinden. Mijn tip is: laat je bijstaan door de verschillende Belgische kennis- en onderzoekscentra, en vraag ook advies bij de beroeps- en sectorfederaties. Zij zijn er tenslotte ook voor jou."

NOG TOEKOMST VOOR DE SECTOR

Hoe dan ook ligt er voor de bakkerijsector nog een mooie toekomst weggelegd. “Het is zaak om steeds naar nieuwe opportuniteiten op zoek te gaan. Onze sector is een typische illustratie van het spreekwoord 'stilstaan is achteruitgaan'. Je moet je ogen blijven openhouden en kijken naar wat beter kan.

Het is een feit dat de sector moeilijk geschikt personeel vindt. Er is dan ook een herwaardering van het beroep nodig. Door nieuwe technieken en apparatuur is het nu al mogelijk om nachtwerk zo veel mogelijk te beperken, klassiek toch altijd een pijnpunt dat sommigen afschrikt om in een bakkerij aan de slag te gaan."

"Onze sector is een typische illustratie van het spreekwoord 'stilstaan is achteruitgaan'. Je moet je ogen blijven openhouden en kijken naar wat beter kan"

FLEXIBILITEIT

“Voldoende flexibel zijn is eveneens een must", zegt Eric Thyssen. “Wij hadden vroeger een netwerk van zeven winkels en een broodronde, maar dat hebben we stelselmatig afgebouwd. Met de zorgsector hebben we een andere markt aangeboord die onze manier van werken grondig heeft beïnvloed. Wij werken nu veelal op bestelling, en dat betekent dat we veel beter kunnen coördineren. Zo hebben we een webapplicatie ontwikkeld die gekoppeld is aan de softwarepakketten van de klanten. Veel opdrachten zijn repetitief en zijn dus perfect in te plannen. Krijgen we nieuwe klanten, dan kunnen we dit vooraf grondig voorbereiden. Onze ervaring en structuur geven ons ook de nodige veerkracht, zodat we goed kunnen inspelen op onverwachte crisissituaties."

camionetten

CONSULTANT

Naast zijn werk voor de bakkerij is Eric Thyssen ook consultant voor onder meer de bakkerijbranche. “Dat houdt in dat ik mijn opgedane ervaring en verzamelde kennis ten dienste wil stellen van de voedingssector. Het is mijn doel om mensen, verenigingen en overheidsinstellingen te inspireren, te motiveren en bij te staan. Ik sta open voor consultancyopdrachten door middel van projectwerk via een vooraf duidelijk afgebakend project. Onderwerpen kunnen zijn: producttechnisch advies (het bespreken van recepturen en werkwijzen), hulp bij specifieke problemen, organisatorisch en managementadvies, het bekijken van de afdeling sales en human resources, de ondersteuning van informatisering en automatiseringsprojecten …

Ik heb in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd. Mijn motivatie om dit te doen: ik geniet ervan om mensen te zien groeien. Dat geldt zowel privé in de familie als op beroepsvlak. Kom je in een nieuw bedrijf als buitenstaander, dan zie je vaak meer dan in je eigen bedrijf. Er is zoiets als 'bedrijfsblindheid': een outsider kan soms beter zijn vinger op de pijnpunten leggen omdat hij onbevooroordeeld is. Ook een bakker kan baat hebben bij een 'sparringpartner' bij wie hij terechtkan."

OVERDRACHT VAN DE MACHT

De leiding van Bakkerij Thyssen is nu in handen van Benoit De Ryck, die de groei van het bedrijf wil voortzetten en investeren waar nodig. “Samen met het verjongde, gemotiveerde team is de bakkerij klaar voor de volgende decennia", maakt Eric Thyssen zich sterk. “Ik ben beschikbaar om na een korte time-out als bedrijfsadviseur raad te blijven geven."