Bakery tarifs online tarifs print

INFORMATION PROFESSIONELLE POUR LES BOULANGERS

Tirage 6 000
Lecteurs 10 200
Print base CPM 336

Tarifs

NL + FR Prix Unité CPM
1/8 Page € 685,00 par insertion 67
1/4 Page € 1 235,00 par insertion 121
1/2 Page € 2 230,00 par insertion 219
1/1 Page € 3 430,00 par insertion 336
2/1 Page € 5 690,00 par insertion 558
Couverture 1 € 6 855,00 par insertion 672
Couverture 2 € 4 800,00 par insertion 471
Couverture 3 € 4 460,00 par insertion 437
Couverture 4 € 5 140,00 par insertion 504
Info-produit * € 685,00 par insertion 67
Code QR € 1 235,00 par insertion 121
1/1 page Branded Story * € 3 430,00 par insertion 336
2/1 page Branded Story * € 5 690,00 par insertion 558
Addressable Sampling Sur demande sur demande -

Prix en euros (hors T.V.A.) | Editions française & néerlandaise

Planning

Date Thème Deadline rés. Deadline PDF
2003-E1 10/09/2020 SEPTEMBRE 17/08/2020 26/08/2020
2004-E1 10/11/2020 NOVEMBRE 13/10/2020 22/10/2020
2101-E1 10/03/2021 BAKKERSVAK 10/02/2021 19/02/2021
2102-E1 19/05/2021 MACHINES DE BOULANGERIE 14/04/2021 23/04/2021
Adresses disponibles 7 883
Abonnés en ligne 6 866

Tarifs

NL + FR Prix Unité CPM
Branded News (Publication) € 568,00 par insertion 70
Branded Story (Creation) € 600,00 par story -
Branded Story (Publication) € 568,00 par insertion 70
Traffic Text Unit € 454,00 par insertion 56
Addressable Branded Story Sur demande sur demande -
Dedicated Online Magazine Sur demande sur demande -
Paquet Mots Clés € 183,00 par an 70
Site Traffic Unit € 568,00 par mois 70
Addressable Sampling Sur demande sur demande -

Prix en euros (hors T.V.A.) | Editions française & néerlandaise

PLANNING

Date Thème Enquête
2031 12/08/2020 -
2032 19/08/2020 AUTOMATES
2033 26/08/2020 -
2034 02/09/2020 VEGANE
2035 09/09/2020 -
2036 16/09/2020 BUSINESSES SUPPLEMENTAIRE
2037 23/09/2020 -
2038 30/09/2020 TABLES DE DEPLOIEMENTS
2039 07/10/2020 -
2040 14/10/2020 LOGICIEL DE CAISSE
2041 21/10/2020 -
2042 28/10/2020 LES PLATS SAVOUREUX
2043 04/11/2020 -
2044 11/11/2020 EMBALLAGE
2045 18/11/2020 -
2046 25/11/2020 COFFRE A FAIRE LEVER LA PATE
2047 02/12/2020 -
2048 09/12/2020 SANS GLUTEN
2049 16/12/2020
2050 30/12/2020

Aanleveren Print

Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.

Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.

LEVEREN VAN DRUKKLAAR DIGITAAL MATERIAAL

VIA DATADRAGERS
Wij ondersteunen alle recente dragers, zowel voor MAC als voor WINDOWS.

VIA FTP-SERVER

Ftp host address: ftp://pmg.pmgroup.be
Serverpoort: 21
Login & paswoord:
contacteer ons commercieel secretariaat
Tel.: +32 (0)50/24.04.04 - E-mail: pub@pmg.be / pub@pmg.nl

VIA E-MAIL

Max. 20 MB - E-mail: pub@pmg.be / pub@pmg.nl

PDF-FILES

NAAMGEVING
Bij de naamgeving van PDF-files, kunt u enkel gebruikmaken van 'cijfers' en 'letters'.
Om een naam in te delen kunt u eventueel '–'of '_' gebruiken.

AANMAKEN

Voor het aanmaken van de PDF-file wordt gebruikgemaakt van uw eigen opmaakprogramma, bij voorkeur met de 'Job Options' van Medibel+ (standaardsettings voor België).
Wij accepteren echter ook de internationale PDF/x norm, evenwel zonder ingesloten kleurprofielen en spot colours. Bij gebrek aan de Medibel+ Job Options kiest u het best voor de standaard job options-settings die verwijzen naar 'Press' of 'Drukwerk' en normaal gezien een correcte hogeresolutie-PDF (2.400 dpi) zullen produceren.

KLEUREN

Enkel CMYK-kleuren kunnen gebruikt worden. Pantone- en andere spot colours dient u eerst in uw eigen opmaakprogramma om te zetten naar CMYK, zodat het PDF-bestand later op een correcte manier 4-kleuren gescheiden kan worden.

FONTS

Alle fonts moeten integraal in de PDF-file ingesloten zijn.

AFBEELDINGEN

Alle foto's en andere afbeeldingen moeten ingescand en/of opgemaakt zijn met een minimale resolutie van 300 ppi (Pixels Per Inch).

BIJSLUITERS & ANTWOORDKAARTEN

Een bijsluiter kan niet breder zijn dan 210 mm en niet hoger dan 297 mm. Bij de afwerking van het magazine worden meegebrocheerde of meegelijmde bijsluiters ALTIJD bovenaan 5 mm afgesneden.
Minimumpapiergewicht van de bijsluiter: 80 gram/m².
Let erop: meegeniete encarts of antwoordkaarten van slechts 1 blad moeten in magazines met geniete rug steeds voorzien zijn van een terugslagklep met dezelfde hoogte van het document en met een breedte van 10 cm.
Deze terugslagklep kan eventueel bedrukt worden.

MEEGENIET
Een antwoordkaart kan in het midden van het magazine meegeniet worden.

LOS BIJGESLOTEN
Een bijsluiter kan los meegestuurd worden in de gebruikelijke verpakking van het magazine. Deze bijsluiter mag niet groter zijn dan het formaat van het magazine en mag maximaal 120 g wegen.

GEKLEEFD
Een bijsluiter of een antwoordkaart kan op een pagina in het magazine gekleefd worden. In dit geval is een koppeling aan een pagina publiciteit verplicht en kan er om technische redenen geen vaste plaats worden gereserveerd in het magazine.

GADGET EN SAMPLING
Prijsofferte op aanvraag: onder voorbehoud
van technische haalbaarheid.

KLEURPROEVEN

De bijgeleverde drukproef wordt bij een digitaal productieproces enkel en alleen nog gebruikt om te controleren of de inhoud van het aangeleverde digitale materiaal overeenkomt met de intenties van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. De kleurechtheid van de uiteindelijke weergave in het magazine wordt volledig bepaald door de CMYK-waarden, ingesloten in de digitale informatie van de files. Deze kleurwaarden worden niet meer gewijzigd en de publicitaire inlassing zal bijgevolg de kleuren hebben die voortkomen uit de door de maker/ontwerper ingesloten CMYK-waarden.

Alle niet-CMYK compatibele kleurindicaties (RGB of spot colours) worden door onze grafische software omgezet naar CMYK-waarden die kunnen resulteren in kleuren die niet de intentie weergeven van de maker/ontwerper van de publicitaire inlassing. Het is daarom uiterst belangrijk dat alle kleurgevoelige inlassingen uitsluitend in CMYK aangeleverd worden.

NIET-DRUKKLAAR MATERIAAL

Indien u niet over digitaal drukklaar materiaal beschikt, dan kunt u die op basis van foto's, dia's en tekeningen laten aanmaken door onze diensten.
Ook materialen en producten kunnen door onze diensten gefotografeerd worden. De opmaakkosten zijn niet in de advertentieprijzen inbegrepen en zijn vooraf te bespreken volgens het gewenste resultaat.

TECHNISCHE AFSPRAKEN

Voor alles wat niet specifiek vermeld is, wordt verwezen naar 'FEBELGRA Handboek - Beroepsgebruiken en Algemene Voorwaarden eigen aan het Drukkerijbedrijf'.

PLAATSING
Alle advertenties verschijnen in normale omstandigheden op een linkerpagina.
Iedere speciale plaatsing moet duidelijk op het order vermeld zijn, daarbij wordt telkens een toeslag van 25% aangerekend.

KLEURVERSCHILLEN
De productie van onze magazines gebeurt per katern van 16 tot 32 pagina's.
Zo komen meerdere publicitaire pagina's in eenzelfde inktzone te liggen. Betrokken pagina's worden dan automatisch met dezelfde gemiddelde drukinktdensiteitswaarde gedrukt. Lichte kleurafwijkingen ten opzichte van vorige advertenties en/of bijgeleverde kleurproeven zijn daardoor soms onvermijdelijk.

ANNULERING

Iedere annulering van een order moet gebeuren zoals vastgelegd in onze verkoopsvoorwaarden.
Annulaties worden bovendien niet meer aanvaard vanaf 6 weken voor de verschijningsdatum van het magazine.
Omslagbladzijden (cover 1, 2, 3 en 4) kunnen niet geannuleerd worden.

TERMIJNEN AFLEVERING MATERIAAL
    • Alle drukklare advertenties dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.
    • Voor niet-drukklare advertenties moeten teksten en foto's ten laatste geleverd worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE RESERVATIE'.
    • Bijsluiters en antwoordkaarten dienen ten laatste geleverd te worden op de data vermeld in onze tarieven als 'DEADLINE PDF'.

 

Printformaten

      Wij aanvaarden enkel nog drukklaar publicitair materiaal in de vorm van PDF-files die voldoen aan de PDF/x of Medibel+ normen. Verder bestaat de mogelijkheid de integrale, grafische realisatie van een publicitaire inlassing in handen te geven van onze eigen dtp-afdeling.


Alle printmateriaal in het Nederlands en het Frans aanleveren.
2/1 pagina

2/1 pagina

Aflopend
420 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
402 x 276 mm

1/1 pagina

1/1 pagina


Aflopend
210 x 297 mm.
Aan de buitenzijde 5 mm snit

Niet-aflopend
192 x 276 mm
1/2 pagina

1/2 pagina


Niet-aflopend
192 x 136 mm
94 x 276 mm
1/4 pagina

1/4 pagina


Niet-aflopend
192 x 66 mm
94 x 136 mm
45 x 276 mm
1/8 pagina

1/8 pagina


Niet-aflopend
192 x 31 mm
94 x 66 mm
45 x 136 mm

Business Links

Logo 1/8
45 x 136 mm, 192 x 31 mm, 94 x 66 mm

Logo 1/16
45 x 66 mm , 94 x 31 mm

Logo 1/32
45 x 31 mm

 

Aanleveren Online

BESTAND

Flat media (zonder animatie): GIF, JPG.
Rich media (met animatie): Flash, html5, Animated GIF.
Het gebruik van geluid is enkel toegelaten bij videotorials die worden aangeleverd met een minimum encoded bit rate van 200 kbps. Zowel voor rich als flat media moeten de maximum sizes gerespecteerd worden.

HYPERLINK

Alle buttons/banners kunnen een link naar een website hebben. Bij flat media legt onze IT-dienst zelf de link naar uw website. Rich media banners dienen reeds bij aanlevering een ingebouwde link te bevatten.

AANLEVERING

Banners kunnen aangeleverd worden via pub@pmg.be / pub@pmg.nl.
Deadline materiaal: 2 dagen voor verschijning.


Online formaten

Banner

310 x 168 pixels, max. 30 kB

Videotorial

468 x 247 pixels, max. 200-300 kbps

 

Diffusion

La Belgique:
- Abonnés payants
- Boulangeries et pâtisseries
- Magasins de produits frais
- Boulangeries industrielles
- Grossistes en produits de boulangerie
- Fournisseurs du secteur

Tirage contrôlé CIM

6 000 exemplaires

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Bienvenue chez Bakery 

Bakery utilise des cookies pour optimiser et personnaliser votre expérience utilisateur. En utilisant ce site web, vous acceptez La gestion de confidentialité et des cookies.